Yinjooga

  • Hyväksyvää tietoista läsnäoloa
  • Syvää kehon tuntemusta
  • Kehon liikkuvuuden lisäämistä

Lauluääni syntyy ihmisen sisäisten osien liikkeestä. Mielen sisältö, kehon liikkuvuus ja ympäristö, jossa olet, vaikuttavat näihin liikkeisiin.

Yinjoogan avulla laulajan on mahdollista rauhoittaa hermostoansa, saada kehoonsa liikkuvuutta ja oppia olemaan läsnä omien tunteidensa ja ajatustensa sekä ympäröivän maailman kanssa. Kehotietoisuus lisääntyy ja laulaja tunnistaa kehonsa liikkeet ja pystyy paremmin vaikuttamaan niihin.

Joogamuodot

Joogamuodot voidaan jakaa aktivoiviin (yang) ja rauhoittaviin (yin). Yhteistä kaikille muodoille on keskittyminen tähän hetkeen suuntaamalla huomio kehon liikkeisiin ja hengitykseen. Kaikissa joogamuodoissa käytetyillä asennoilla on sama alkuperä.

Aktivoivat joogamuodot (esimerkiksi astangajooga ja dynaaminen hathajooga) ovat hermostoa ja mieltä aktivoivia. Pyritään lihasten vahvistamiseen ja asennoista liikutaan nopeasti seuraavaan.

Rauhoittavat joogamuodot (esimerkiksi restoratiivinen jooga ja yinjooga) ovat hermostoa ja mieltä rauhoittavia. Pyritään lihasten rentouttamiseen ja asennoissa viivytään pitkään.

Yinjoogan perusperiaatteet

Rauhalliset pitkät asennot

Yinjoogassa asetutaan rauhallisesti yhteen asentoon usean minuutin ajaksi. Keho tuetaan niin, että lihakset voi rentouttaa. Painovoima tekee kaiken työn.

Koskaan ei pyritä ääriasentoihin. Etsitään kehon raja, jossa venytys alkaa hieman tuntua, ja nojataan siihen. Rauhallisen pitkän uloshengityksen aikana lihakset, hermosto ja mieli rauhoittuvat. Keho vähitellen liikkuu syvempään venytykseen.

Liikkuvuus

Pyrkimyksenä on palauttaa jokaisen oman kehon mukainen liikelaajuus. Anatomia määrittää puolet liikkuvuudesta eli jokainen voi lisätä liikkuvuuttaan vain niin paljon kuin luusto ja nivelet sallivat.

Yinjoogassa ei venytetä lihaksia vaan nesteytetään sidekudoksia. Sidekudosten kuten nivelten, jänteiden ja lihaskalvojen tulisi olla nesteisiä ja liukkaita. Sidekudoksiin kohdistetaan painetta, jolloin nestettä poistuu soluista. Kun paine lakkaa, soluihin virtaa entistä enemmän nestettä ja liikkuvuus paranee.

Funktio

Asennon tarkalla muodolla ei ole merkitystä. Asennon ei tarvitse näyttää kauniilta tai akrobaattiselta. Kehon anatomia määrittää, miltä asento näyttää. Jokaisen keho on erilainen eli vertailu muihin on tarpeetonta. Tärkeintä on saada liikkeen vaikutus oikeaan paikkaan.

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo

Päästetään irti odotuksista ja annetaan kehon asettua sopivaan muotoon. Jokainen jokainen hetki on erilainen. Ei ole tarpeen saavuttaa tai muuttaa mitään, vaan annetaan kehon, ajatusten ja tunteiden vain olla, tulla ja mennä. Hyväksytään, että kaikki on juuri niin kuin nyt on. Lue lisää täältä.

Lue tutkimukseni tietoisesta läsnäolosta.
Ilveskoski, A. 2022. Mindfulness osana laulunopetusta ja lauluharjoittelua.

Yinjoogan hyödyt laulajalle

Mieli

Yinjooga opettaa laulajalle oleellisia taitoja pysähtyä, olla läsnä tässä hetkessä, tunnistaa oman kehon liikkeet sekä tarkkailla laulamista mielenkiinnolla ja myötätunnolla.

Laulaminen kannattaa aloittaa pysähtymällä ja rauhoittumalla tähän hetkeen. Miltä kehossa tuntuu? Mitä olen tekemässä? Mitä haluan tänään harjoitella?

Koska laulaminen on lihastyötä, laulajan on hyvä olla kehotietoinen. On hyvä osata tunnistaa, missä eri lihakset ovat ja miten keho liikkuu laulaessa, jotta lihasten liikettä pystyy muuttamaan.

Hyväksyvä tietoinen läsnäolo auttaa laulajaa keskittymään oleelliseen. Laulajan tulee tuntea olevansa turvassa. Silloin keho tekee yhteistyötä laulajan kanssa.

Virheiden etsimisen sijaan tarkkaillaan omaa toimintaa myötätuntoisesti. Keskitytään kehon liikkeisiin ja niiden hiomiseen. Harjoittelusta tulee mielenkiintoista, ääni vapautuu ja laulaminen tuntuu mukavalta. Lue lisää täältä.

Keho

Laulaminen on kokonaisvaltainen kehon liikkeiden sarja. Laulaminen on helpompaa, kun kehon koko liikelaajuus on käytössä, eivätkä lihasjäykkyydet estä kehon joustavaa liikettä.

Yinjooga lisää liikkuvuutta, mutta opettaa laulajalle myös tärkeän suhtautumisen uusien liikkeiden opetteluun.

Laulu sujuu yleensä parhaiten, kun kehoa ei pakoteta, vaan keho saa vähitellen tottua uusiin asentoihin ja uusiin liikeratoihin. Lihasten liikkeille annetaan suunta sen sijaan että pakotettaisiin keho ääriasentoon heti.

Ympäristö

Ympäristö eli tila ja muut ihmiset vaikuttavat aina laulamiseen. Yinjooga opettaa sekä ei-arvottavaa tarkkailua että ympäristön pois sulkemista.

Laulajalla on usein ennakko-oletuksia tai pelkoja liittyen ympäristöön. Keho jännittyy, eikä laulu virtaa. Yinjooga opettaa suhtautumaan jokaiseen hetkeen uutena mielenkiintoisena kokemuksena. Ympäristöä tarkkaillaan arvottamatta ihmisiä tai tilaa hyväksi tai huonoksi. Rauhallinen suhtautuminen ympäristöön mahdollistuu ja laulajalla on turvallisempi ja rennompi olo.

Joskus ympäristössä on niin paljon häiriötekijöitä, että on parempi vain sulkea se pois ajatuksista. Silloin huomio kohdistetaan omaan sisäiseen maailmaan tai yhteen kohteeseen: musiikkiin, hengitykseen tai kehon lihasten liikkeisiin.

Oma joogamatkani

Oma joogamatkani alkoi katselemalla äitini joogaamista olohuoneen matolla. Lukiolaisena aloitin joogaharjoittelun hathajoogatunneilla. Ensimmäinen ohjaajani oli ihana, lempeä, viisas eläkeläisrouva. Hänen myötätuntoinen asenteensa on kulkenut mukanani joogaharjoittelussa 20 vuoden ajan, vaikka olen matkannut joogamuodosta toiseen. Yin joogasta on tullut pääosa joogaharjoitustani. Jouluna 2021 valmistuin Yoga Yinful® -yinjoogaohjaajaksi.

Tervetuloa yinjoogan yksilöohjaukseen! Voit yhdistää laulu- ja hengitysohjaukseen myös yinjoogahetken. Joogaharjoituksella lisäät liikkuvuutta, rauhoitat kehosi ja mielesi sekä olet paremmin läsnä laulu- ja hengitysharjoittelussa.

Laulunopetus

Hengitysohjaus

Hinnasto

Hinnasto 1.1.2023 alkaen (sis alv 24%):

1 x 45min = 68e, voimassa 1kk ostopäivästä
2 x 45min = 130e, voimassa 2kk ostopäivästä
4 x 45min = 260e, voimassa 4kk ostopäivästä

1 x 60min = 83e, voimassa 1kk ostopäivästä
1 x 75min = 98e, voimassa 1kk ostopäivästä
1 x 90min = 117e, voimassa 1kk ostopäivästä

Maksu- ja sopimusehdot

Rekisteriseloste

Kysy lisää yinjoogasta

Lähetä sähköpostia ja kerron mielelläni lisää: anna(at)annailveskoski.com

Tilaa Annan uutiskirje!

Saat kerran kuukaudessa tietoa ohjauksestani, kursseistani ja uusinta tietoa hengityksestä ja laulamisesta.