Tietoisuustaidot, Osa 4 – Pohdintaa

Aiemmissa artikkeleissani olen esitellyt tietoisuustaitoja lauluharjoittelun tukena. Nyt pohdin hyödyllisimpiä tietoisuustaitoihin kuuluvia työkaluja ohjaajan näkökulmasta.

Rauhoittuminen ja keskittyminen

Laulajalle tietoisuustaitojen käyttö on yksinkertaisimmillaan keino rauhoittua ja keskittyä. Ihmisen luontainen taipumus harhautua pohtimaan tunteitaan ja ajatuksiaan vie huomion itse laulamiselta. Olen huomannut, että laulutunnin alussa tehty lyhytkin tietoisen hengityksen harjoitus auttaa laskeutumaan laulutunnin rauhaan päivän kiireistä.

Ääni on vain kehon liikkeiden tulos. Kehon liikkeisiin vaikuttamalla on mahdollista vaikuttaa ääneen. Tietoisen hengittämisen harjoitus opettaa siirtämään huomion kehon liikkeisiin äänen kuuntelemisen sijaan.

Myötätuntoinen ja ei-arvioiva suhtautuminen

Toinen laulajalle oleellinen tietoisuustaitojen osa-alue on myötätuntoinen ja ei-arvioiva suhtautuminen lauluharjoitteluun ja omaan lauluääneen. Oma ääni on todella henkilökohtainen asia. Kaikki kritiikki, joka kohdistuu ääneen, vaikuttaa helposti kritiikiltä koko ihmistä kohtaan. Jyrkin kritiikki tulee yleensä laulajalta itseltä. Itsekriittisyys aiheuttaa ahdistusta, joka estää kehityksen. Ohjaajana olen havainnut, että laulaja ei usein edes tiedosta, että itsekritiikille on hyödyllisempi vaihtoehto. Opetuksessa olen kokenut hyödylliseksi kääntää ajattelu yrittämisestä tarkkailuun. Toisin sanoen, harjoitusta tehdessä keskitytään kehon toimintaan ja mielenkiinnolla kuunnellaan, minkälainen ääni syntyi lopputuloksena.

Ajatus- ja toimintamallien tiedostaminen

Tietoisuustaitojen avulla on mahdollista huomata haitalliset ajatus- ja toimintamallit. Tämän jälkeen niitä on mahdollista muuttaa. Ajatukset ja tunteet heijastuvat aina kehoon. Esimerkiksi pelko jäykistää lihakset. Koska lauluinstrumentti on kehon sisällä, kehon toiminta heijastuu aina ääneen. Toisin sanoen ajatukset ja tunteet heijastuvat aina ääneen.

Ääni on kehon toiminnan lopputulos. Siksi tulee keskittyä kehon toimintaan, ei kuunnella ääntä. Yksinkertaistettuna laulaja voi luoda laulamiseen negatiivisen tai positiivisen kierteen.

Negatiivinen kierre:

Keskittyminen äänen kuuntelemiseen > unohtuu tehdä hyödyllisiä asioita > kriittinen arviointi > pelkoa/vihaa/ärtymystä > kehoon jännitystä ja äänen tuotto estyy > lisää itsekritiikkiä…

Positiivinen kierre:

Keskittyminen kehon toimintaan > muistaa tehdä hyödyllisiä asioita > vapaa ääni > tyytyväinen/turvallinen/onnellinen olo > keho rentoutuu lisää > onnistumisen tunne > ääni vapautuu…

Laulutekniikkaa pidetään usein äänen kontrolloimisena. Kontrollin ajatus johtaa staattisiin jännityksiin, jotka estävät vapaan äänentuoton. Kamppailu lisää kärsimystä. Siksi suosittelen kuuntelemaan kehoa ja menemään kehon liikkeisiin mukaan. Kun kamppailu loppuu, voit lempeästi ohjata kehoa haluamaasi suuntaan. Hyväksyvä suhtautuminen ei ole luovuttamista, vaan hyödyttömistä toimintatavoista luopumista.

Suosittelen jokaiselle tietoisuustaitoihin tutustumista!

Lue osa 5 Laulaja ei ole koskaan valmis

Lue käytännön ohjeet tietoiseen lauluharjoitteluun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *