Mindfulness ja oppiminen

Mindfulness eli tietoinen läsnäolo tarkoittaa taitoa kohdistaa huomio tähän hetkeen ja hyväksyä se sellaisenaan ilman arvostelua. Miten mindfulness edistää oppimista?

Lapsen aivot ovat erittäin muovautuvat. Lapsena oppiminen on suurelta osin passiivista ja tapahtuu arjessa mallioppimisena. Suurin osa lapsen arjesta koostuu tietojen ja taitojen oppimisesta.

Aikuisena aivot ovat oppineet käyttämään määrättyjä hermoratoja. Tiedot ja taidot ovat muuttuneet pysyvemmiksi. Aivojen muovautuvuus on paljon vähäisempää. Koko elämän ajan on kuitenkin mahdollista oppia uutta.

Jos aikuinen haluaa oppia, täytyy aktiivisesti päättää oppia!

Oppimiseen tarvitaan kolme tekijää:

  • keskittyminen
  • turvallisuuden tunne
  • laadukkaat yöunet

Mindfulness-harjoittelulla on mahdollista harjoitella keskittymistä, lisätä turvallisuuden tunnetta ja parantaa unen laatua sekä helpottaa nukahtamista.

Kuva: Sam Jamsen
Read More