Mindfulness esiintymisen tukena

Mindfulness eli tietoinen läsnäolo tarkoittaa taitoa kohdistaa huomio tähän hetkeen ja hyväksyä se sellaisenaan ilman arvostelua. Tietoista läsnäoloa harjoitellaan, jotta näkisimme tämän hetken tapahtumat totuudenmukaisesti ilman arviointeja tai ennakkoluuloja.

Esiintyminen on muiden joukosta esiin astumista. Toisille se on innostavaa ja monelle jännittävää. Kun astut esiin muiden eteen omine ominaisuuksinesi ja taitoinesi, olet alttiina haavoittuvuudelle, epäonnistumiselle ja häpeälle. Toisaalta on mahdollisuus jakaa omaa tietoaan, ajatuksiaan, tunteitaan ja osaamistaan. On mahdollista muuttaa maailmaa paremmaksi.

Esiintymistilanteeseen vaikuttavat:

  • valmistautuminen
  • keskittymiskyky
  • suhtautuminen itseen, yleisöön ja yllättäviin tilanteisiin

Mindfulness-harjoittelulla on mahdollista helpottaa oloaan esiintymistilanteissa.

Kuva: Sam Jamsen
Read More