Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

TMI Anna Ilveskoski (Y-tunnus: 2230874-9), Harakantie 4 B 26, Espoo

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Anna Ilveskoski, 050 5245466, anna(at)annailveskoski.com

REKISTERIN NIMI

TMI Anna Ilveskosken asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ilmoittautunut Anna Ilveskosken ohjaukseen, kommentoinut blogiartikkelia, tilannut uutiskirjeen tai ostanut lahjakortin.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on TMI Anna Ilveskosken asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään asiakaspalveluun, laskutukseen, tuntien seurantaan, tilausten toimittamiseen, vapaista tunneista ilmoittamiseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön nimi- ja yhteystiedot

Asiakkaasta riippuen asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, laskutustiedot, tuntien ajankohdat ja pidetyt tunnit sekä alkukysely- ja palautevastaukset.

TIETOJEN LUOVUTUS

TMI Anna Ilveskoski ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita TMI Anna Ilveskosken ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää TMI Anna Ilveskosken sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee asiakkuussuhteen tyypistä riippuen TMI Anna Ilveskosken salasanasuojatulla palvelimella, sähköpostityökalun suojatussa rekisterissä sekä ulkoisella pääsykoodilla suojatuilla laitteilla, salasanasuojattuna tiedostona.