Lauluharjoittelu ja motorinen oppiminen

Jokainen meistä liikuttaa kehoaan joka päivä. Käytämme siis motorisia taitoja.

Motorinen taito on tahdonalaista kehon osien järjestäytynyttä liikettä.

Motoriset perustaidot, esimerkiksi käveleminen, opitaan lapsena osana normaalia kehitystä. Aikuinen oppii motoriset taidot harjoittelemalla ja yhdistämällä uutta tietoa vanhaan.

Myös laulaminen on motorinen taito. Tästä syystä laulajan on hyvä tietää, miten motorinen oppiminen tapahtuu.

Motorinen oppiminen

Kun opimme uuden taidon, syntyy aivoissa ja kehossa uusia hermoyhteyksiä. Mitä useammin toistamme uuden taidon sen vahvemmaksi hermoyhteys muuttuu. Lopulta uusi taito automatisoituu. Tästä syystä on tärkeätä, että toistat sitä asiaa, jota haluat automatisoida.

Motorisen taidon oppiminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen.

1. Kognitiivinen vaihe

Taitojen oppimisen alkuvaiheessa tehdään oppimisen pohjatyö. Vaihe vaatii paljon ajattelua ja keskittymistä. Tässä vaiheessa tietoa on paljon, mutta keho ei vielä tottele. Edistyminen on kuitenkin nopeaa.

Aluksi päätetään, mikä taito halutaan oppia. Laulaminen vaatii monta pientä taitoa ja niitä kannattaa harjoitella yksi kerrallaan.

Laulaja tarvitsee syyn, miksi harjoitellaan. Kun laulaja tietää, mitä hyötyä taidon opettelusta on, jaksaa harjoitella.

Ohjaaja kertoo seuraavaksi, miten taito opetellaan.

Tietoa keräämällä opitaan, miten liike tapahtuu.

Ohjaaja antaa sanallisen ohjeistuksen. Alussa ohjeet ovat yleisiä ja pelkistettyjä. Myöhemmin yksityiskohtaisempia.

Ohjaaja antaa myös esimerkin. Hän voi näyttää liikkeen itse tai apuvälineitä, videota tai kuvaa käyttäen.

Tämän jälkeen laulaja tekee liikkeen ja harjoituksen jälkeen arvioidaan, miten liike onnistui.

Pohditaan olivatko ohjeet sopivia. Ohjaaja antaa uusia ohjeita.

Liikettä toistetaan niin kauan, että sen pystyy tekemään itsenäisesti.

ESIMERKKI:

 • Opetellaan rentouttamaan leukaa
 • Koska leuan rentoutuessa kielen ja kurkun lihakset toimivat vapaammin ja suu aukeaa
 • Katsotaan esimerkiksi anatomisista kuvista, minkälainen leuka on, missä on leukanivel ja mihin leuan lihakset kiinnittyvät
 • Ohjaaja neuvoo rentouttamaan kasvot ja pudottamaan leuan alas niin, että hampaiden väliin jää tilaa
 • Ohjaaja näyttää leuan liikkeen itse
 • Laulaja tekee liikkeen keskittyen vain leukaan
 • Laulaja kertoo, rentoutuiko leuka omasta mielestä
 • Ohjaaja antaa palautetta ja korjaa ohjeita tarvittaessa
 • Liike toistetaan

2. Assosiatiivinen vaihe

Kun uusi taito alkaa tuntua varmalta, se voidaan yhdistää vanhoihin taitoihin.

Kokeile uutta taitoa ensin helpossa tilanteessa. Kun taito onnistuu helpossa tilanteessa, voit siirtyä vaikeampaan. Ole kärsivällinen. Vaikka tiedät, mitä pitää tehdä, lihakset tarvitsevat harjoitusta.

ESIMERKKI:
Pysyykö leuka rentona, kun

 • sanot JAA
 • puhut tavallisella puheäänelläsi
 • laulat laulun melodiaa JAA-tavulla
 • laulat laulua sanoilla
 • laulat laulua säestyksen kanssa
 • laulat laulu yleisölle
 • laulat vieraassa ympäristössä
 • vireystila/tunnetila/terveydentila vaihtelee

3. Autonominen vaihe

Lopullisen oppimisen vaiheessa keho tuottaa liikkeen automaattisesti. Leuka pysyy rentona kaikissa tilanteissa.

Yhteenveto

Laulutekniikka kehittyy nopeasti, kun maltat harjoitella vaihe kerrallaan!

LÄHTEET:
Kauranen, Kari. 2011. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *