Laulanko väärin? Laulamisen arviointi

Laulanko väärin? on usein esitetty kysymys laulutunnilla. Oppijan on vaikea ymmärtää, kun sanon, että se riippuu tilanteesta. Monet lauluoppilaani ovat tottuneet opetukseen, jossa opettaja tietää ja oppilas ottaa vastaan opettajan oikean näkemyksen. Itse en usko, että opettaja on kaikkitietävä auktoriteetti ja oppija vain tyhjä taulu, jota täytetään. Tästä syystä kirjoitan nyt ajatuksiani laulamisen arvioinnista.

Read More

Tietoisuustaidot lauluharjoittelun tukena, Osa 1

Tämä artikkeli on yleiskatsaus tietoisuustaitoihin. Lisäksi pohdin, mitä hyötyä tietoisuustaitojen harjoittelusta voi olla laulajalle.

Monella on jonkinlainen mielikuva termistä tietoisuustaidot (mindfulness). Termiä käytetään niin monessa yhteydessä, että sen merkitys on jo hämärtynyt. Tietoisuustaidoiksi voidaan kutsua buddhalaisesta meditaatioperinteestä länsimaihin tuotuja harjoituksia, jotka on irrotettu alkuperäisestä hengellisestä kontekstistaan. Yksinkertaisimmillaan tietoisuustaidoilla tarkoitetaan taitoa keskittää huomio tähän hetkeen. Tietoisuustaitoharjoitusten avulla pyritään vähentämään kärsimystä sekä opetellaan elämään tässä hetkessä. Kyse ei siis ole positiivisesta ajattelusta tai pyrkimyksestä päästä eroon epämiellyttävistä tunteista.

Read More

Kuinka aloitan lauluharjoittelun? – 6 vinkkiä laulutekniikan kehittämiseen

Viime viikolla kirjoitin lauluharjoittelun yleisistä periaatteista. Nyt esittelen varsinaisia harjoituksia.

Laulajan koko keho osallistuu äänentuottamiseen. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Aina ei ole helppoa tietää, mistä laulamisen haasteet johtuvat. Tästä syystä jokaisen laulajan on hyvä oppia erottelemaan tärkeimpiä äänentuottoon liittyviä osa-alueita.

Seuraavaksi esittelen muutamia keinoja, joilla voit kehittää laulutekniikkaasi. Etsi rauhallinen paikka, laita silmät kiinni ja keskity kuuntelemaan kehoasi. Miltä harjoitukset tuntuvat? Ovatko tuntemukset tuttuja vai aivan uusia?

kivet-paallekain

Read More

Kuinka harjoitella laulamista? – Nakertamalla hyvä tulee

Laulutunneilla laulunopettaja antaa kullekin sopivia harjoituksia laulutekniikan kehittämiseen. Tunnilta lähtiessä on tiedossa, mitä tulisi harjoitella. Yhtä tärkeätä on kuitenkin tietää, miten laulamista kannattaa harjoitella.

Uuden taidon opettelu vaatii kärsivällisyyttä. Opettelet uudenlaisia tapoja käyttää lihaksiasi. Ole siis itsellesi armollinen.

portaat

Read More